Læborgvej 1 | DK-6600 Vejen |
E-mail: info@innos.dk
Telefon: +45 28 800 600

Kontakt os
Hvad søger du?
 

IP Certificeringer

KLASSE!

Som professionel håndværker er det afgørende at du kender dit værktøj. At du ved hvad det kan holde til. Det gælder også for det der hedder indkapslingsklasser. Indkapslingsklasse er et udtryk for hvor vand- og støvtæt et produkt er. Klassificeringen er bygget op af en kombination af bogstaverne IP efterfulgt af to cifre ex IP43.

IP-certificeringer bruges i forbindelse med mærkning af El-produkter som fx arbejdslamper. Jo mere ekstreme forhold du udsætter produkterne for, jo højere cifre skal du gå efter. Du kender din arbejdsopgave bedre end os. Du ved fx om en lampe skal kunne tåle nedsænkning i vand eller om det er tilstrækkeligt at den er beskyttet mod stænk.

Er du i tvivl om hvad de enkelte produkter kan holde til, så spørg os eller en af vores salgskonsulenter ved det næste besøg.

I tabellerne kan du se hvad de forskellige cifre er udtryk for.

Hos Innos Tools har vi erfaringen, organisationen og netværket til at levere innovative kvalitetsprodukter inden for værktøj og kemi med bred anvendelighed til konkurrencedygtige priser i hele Danmark.

Første ciffer Beskrivelse Forklaring
1 Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 50 mm eller mere Objektsonden, en kugle med en diameter på 50 mm, må ikke trænge fuldt ind 1).
2 Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere Objektsonden, en kugle med en diameter på 12,5 mm, må ikke trænge fuldt ind 1).
En leddelt prøvefinger må trænge op til 80 mm ind, men der skal dog være tilstrækkelig afstand til farlige dele.
3 Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 2,5 mm eller mere Objektsonden, en kugle med en diameter på 2,5 mm, må overhovedet ikke trænge ind 1).
4 Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 1,0 mm eller mere Objektsonden, en kugle med en diameter på 1,0 mm, må overhovedet ikke trænge ind1).
5 Støvskærmet Indtrængen af støv er ikke helt forhindret, men støv må ikke trænge ind i sådanne mængder, at det påvirker materiellets funktion eller sikkerhed.
6 Støvtæt Der må ikke trænge støv ind ved et delvist undertryk på 20 mbar inde i kapslingen.
Andet ciffer Beskrivelse Forklaring
1 Beskyttet mod lodret faldende vanddråber Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning.
2 Beskyttet mod lodret faldende vanddråber ved en hældning af kapslingen på maks. 15° Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning, når kapslingen hælder med en vinkel på 15° til en af de lodrette sider.
3 Beskyttet mod sprøjtende vand Vand, der sprøjtes i en vinkel på op til 60° i forhold til lodret, må ikke have nogen skadelig virkning.
4 Beskyttet mod oversprøjtning Vand, der sprøjtes mod kapslingen fra enhver retning, må ikke have nogen skadelig virkning.
5 Beskyttet mod vandstråler Vand fra et strålerør rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.
6 Beskyttet mod kraftige vandstråler Kraftige vandstråler rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.
7 Beskyttet mod følgerne af kortvarig nedsænkning i vand Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når kapslingen er kortvarigt nedsænket i vand under definerede tryk- og tidsforhold.
8 Beskyttet mod følgerne af langvarig nedsænkning i vand Vand må ikke trænge ind i et omfang, der forårsager skadevirkninger, hvis skabet er langvarigt nedsænket i vand under forhold, der skal være aftalt mellem producent og bruger. Forholdene skal dog være mere krævende end for tallet 7.
9 Vand ved højtryks-/dampstrålerengøring Vand under meget højt tryk rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.